[:nl]

Welke persoonsgegevens verzamelt ons park?

Vragen en klachten

Wanneer je ons een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met ons park, kunnen wij jou vragen om contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen ons park die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Sollicitatie

Wanneer je reageert op een vacature bij ons, verzamelen wij je naam, e-mailadres, alle persoonsgegevens die je opgeeft in je CV, motivatiebrief en andere meegestuurde bestanden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieperiode worden je gegevens maximaal vier weken bewaard, tenzij je ons toestemming geeft om je gegevens tot maximaal één jaar te bewaren.

Gebruik social media

Als je onze social media gebruikt en daarop vragen stelt en of opmerkingen plaatst dan verzamelen wij dit in een online programma om alle vragen en of opmerkingen goed en snel te kunnen verwerken. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen ons park die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht, via een speciaal account. Deze gegevens worden drie jaar bewaard ten behoeve van analyse en verbetering van onze dienstverlening. Lees de privacy statements van Facebook en Twitter om te zien wat zij doen met jouw persoonsgegevens.

Rechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als dat volgens de wet (de AVG) rechtmatig is. Ook wel de wettelijke grondslag genoemd (art. 6 AVG). Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde situaties en geven daarbij een voorbeeld: (a) Als je ons toestemming hebt gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven, informeren we jou natuurlijk eerst voor welk doel je toestemming geeft. Bijvoorbeeld voor het gebruik van jouw foto. Toestemming kun je altijd intrekken. (b) Als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met jou uit te voeren. Sommige persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk om te verwerken om een overeenkomst met jou aan te gaan of om deze uit te voeren. Zonder die gegevens kunnen wij onze diensten niet verlenen. (c) Als dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Als de wet dat verplicht, moeten wij persoonsgegevens verstrekken aan de bevoegde instanties. Dat kan de belastingdienst zijn, maar bijvoorbeeld ook justitie als er een inbraak is geweest en zij vragen om onze camerabeelden. (d) Als dat noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang. Het is uiteraard in ons belang om met onze klanten een goede en duurzame relatie op te bouwen en te onderhouden. Het is ook in ons belang om onze bezoekers en onze eigendommen te beschermen tegen gevaar en diefstal op ons terrein. Wij maken daarom camerabeelden voor zover dat noodzakelijk is. Ook is het in ons belang om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren. Wij doen dat doormiddel van statische analyse. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen heeft naar onze mening zeer geringe tot geen invloed uw privacy.

Watdoet dierenpark amersfoort met cookies en klingedrag?

Klikgedrag en bezoekgegevens

Ons park gebruikt Google Analytics. Daarmee analyseren wij de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren. Dit doen wij uiteraard op een privacy-vriendelijke manier. Wanneer je onze website bezoekt, worden je gegevens geanonimiseerd. Wij herkennen individuele personen niet.

Cookies

Op dinozoo-metelen.com gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Door het toestaan van cookies worden je instellingen en voorkeuren onthouden, maar ook kan je onze website hierdoor gemakkelijker gebruiken. Ook worden cookies geplaatst om te voorkomen dat je op onze website te vaak dezelfde informatie ziet. Deze cookies zijn niet gekoppeld aan een profiel over jou. Wij gebruiken verschillende soorten cookies: • Functionele cookies Functionele cookies, de zogenoemde PHPSESSID, zijn onmisbaar. Zonder deze cookies werkt onze website niet. Ze zorgen er bovendien voor dat wij onze website kunnen bewerken. Zo maken wij ook gebruik van de zogenoemde apbct_, ct_& mp_1_ cookies. Dit zijn antispam cookies en zorgen ervoor dat pop-up video’s/aanmelden nieuwsbrief, maar één keer in beeld komt. • Analytische cookies Wij gebruiken analytische, zogenoemde NID, cookies alleen om onze website te verbeteren. Hiermee houden wij bijvoorbeeld bij hoeveel mensen onze website bezoeken. Ook meten wij met deze cookies welke webpagina’s goed worden bezocht en hoe lang mensen onze website bekijken. Deze gegevens zijn volledig anoniem.

Social media cookies

Ben je ingelogd op Facebook of Twitter? Dan worden er sociale media cookies op je apparaat geplaatst. Dit gebeurt alleen als je hiervoor expliciet toestemming geeft. De cookies van de betreffende sociale media-platforms (zoals Facebook of zelfs helemaal niet werkt. Wil je niet dat er cookies op je apparaat worden bewaard? Dan kan je deze handmatig verwijderen. Wil je helemaal niet dat onze website cookies plaatst, dan kan je deze automatisch blokkeren via je browser: • Chrome • Safari • Internet Explorer • Firefox

Foto’s en video’s

Wij gebruiken beeldmateriaal voor onze online en offline uitingen. Voor promotionele doeleinden worden er daarom foto’s en video’s gemaakt tijdens evenementen. Zie Hoe kun je je privacy rechten uitoefenen? voor informatie over onder andere inzage/wijziging en verwijdering.

Cameratoezicht

Wij vinden de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers erg belangrijk. Om het park voor iedereen een stukje veiliger te maken, is er camerabewaking in het park aanwezig. De beelden worden enkel bekeken in geval van incidenten zoals bijvoorbeeld bij diefstal. Uiteraard worden alle beelden veilig opgeslagen en is toegang tot de beelden beperkt tot de beveiligingsverantwoordelijken in ons park. Wanneer er geen incidenten zijn bewaren wij de gemaakte beelden 14 dagen, daarna worden de beelden vernietigd. In geval van een incident kunnen de beelden eventueel met de politie gedeeld worden voor onderzoeksdoeleinden en worden die slechts bewaard voor zover noodzakelijk.


Met wie deelt ons park je persoonsgegevens?

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Ook delen wij jouw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Hoe kun je privacyrechten uitoefenen?

Je hebt het recht op inzage en rectificatie van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen kun je ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als je voor een specifiek doeleinde toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming altijd intrekken. Dat kan in sommige gevallen wel betekenen dat wij onze diensten daardoor niet meer kunnen leveren. Wij laten je dat dan weten. Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je in sommige gevallen ook recht om die persoonsgegevens te verkrijgen in een bestand waarin je deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van één van deze rechten, kun je een schriftelijk verzoek sturen aan naar info@dinozoo-metelen.com. Wij willen natuurlijk niet dat wij jouw gegevens bijvoorbeeld wissen of delen met iemand anders dan jijzelf. Wij kunnen aan een verzoek slechts gehoor geven wanneer je je in ons park hebt geïdentificeerd.

Heb je vragen of een klacht? 

Ons park neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dinozoo-metelen.com. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit PersoonsgegevensT

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement periodiek te wijzigen, de meest recente versie staat op deze pagina. Wijzigingen publiceren wij op deze website. Hopelijk hebben wij je meer duidelijkheid kunnen geven over waarom en hoe wij jouw gegevens bewaren.

[:]